Padel: de spelregels

Scoreverloop

Padel heeft hetzelfde scoreverloop als tennis. 15- 30- 40- game. Bij 40-40 (deuce) speel je net als bij tennis twee opeenvolgende winstpunten voor de game. Een set heeft zes games. De meeste padelwedstrijden zijn ‘best-of-three sets’. Dat houdt in dat degene met twee gewonnen sets het spel wint. Bij de stand van 6-6 speel je een tie-break die tot de zeven gaat. Vaak wordt de derde set als super-tie-break gespeeld (tot de tien). Een partij duurt hierdoor meestal rond een uur.

De service/opslag

Bij padel serveer je onderhands. Je serveert de eerste service vanaf de rechterkant naar het servicevak aan de linkerkant aan de overzijde, daarna wissel je constant van links naar rechts. Bij serveren moet je de bal onder of ter hoogte van je middel raken en moet de bal landen in het servicevak zonder het net te raken. Anders is het een fout. De tegenspeler mag een service niet terug volleren, de bal moet eerst de grond raken.

Na de stuit mag de bal de glaswand raken. Het spel gaat dan gewoon door. De ontvangende partij kan kiezen of hij de bal direct na de stuit retourneert, of wacht tot de bal de muur raakt en de bal pas daarna terugspeelt.

Raakt de bal na de stuit het hekwerk, dan geldt de service als uit. Let wel, deze laatste regel geldt alleen bij de service. In de rally wordt er gewoon doorgespeeld als de bal na de stuit het hekwerk raakt.

Net als bij tennis heb je een tweede service, en wordt een netservice overgespeeld (tenzij uit).

Het spelverloop

De bal moet steeds naar de overkant, op het speelveld. Tijdens de rally mag de bal hooguit één keer stuiteren op het speelveld voordat ie teruggespeeld wordt. Bij de tweede stuit is het punt voor de tegenpartij. Een speler mag kiezen om de bal te volleren, of om deze na de stuit te retourneren. De bal is fout als deze eerst het hekwerk of de muur aan de overkant raakt, vóórdat hij de grond raakt. Eenmaal gestuiterd mag de bal stuiten tegen het hekwerk of de muur alvorens teruggeslagen worden.

Belangrijk detail: bij het terugslaan mag de bal tegen de glaswand aan de eigen kant geslagen worden om zo de bal naar de overkant te krijgen. Je mag echter niet de bal terugslaan via je eigen hekwerk.

Uitzondering op de regel

Als de bal via het speelveld over de wand de baan uit geslagen wordt, is het normaal gesproken een punt. Bij sommige padelbanen is er een regel waardoor spelers buiten de baan om nog mogen proberen om de bal te retourneren. Dit is alleen mogelijk bij open padelbanen.